W celu lepszego dostosowania oferty proszę dołączyć do wiadomości mail wstępne szkice, rysunki techniczne, informacje o ilości ujęć dla poszczególnych obiektów, preferowanej jakości oraz terminu wykonania .

 

Email: kudel3d@gmail.com